• Έρευνα – Εκπαίδευση
  • Βιομηχανία Γάλατος
  • Ποιοτικός έλεγχος βιομηχανίας
  • Έλεγχος ποιότητας ελαιολάδου – κρασιού – γάλατος
  • Έλεγχος ποιότητας  εδάφους – νερού
  • Έλεγχος ποιότητας τροφίμων

Ανακοινώσεις

Chr. Hansen

14 Δεκεμβρίου 2018
Συμμετοχή στην ετήσια συνάντηση διανομέων των προϊόντων Chr. Hansen.

♦ Παρουσίαση τάσεων αγοράς & γεύσεων.
♦ Μελέτες περιπτώσεω αντιμετώπισης προβλημάτων παραγωγής.
♦ Παρουσίαση νέων προϊόντων.