• Έρευνα – Εκπαίδευση
  • Βιομηχανία Γάλατος
  • Ποιοτικός έλεγχος βιομηχανίας
  • Έλεγχος ποιότητας ελαιολάδου – κρασιού – γάλατος
  • Έλεγχος ποιότητας  εδάφους – νερού
  • Έλεγχος ποιότητας τροφίμων

Σταφύλι - Τσικουδιά

Σταφύλι - Τσικουδιά

Περιγραφή προϊόντων

  • Μέτρηση αλκοολικού βαθμού - Aλκοολόμετρα
Υάλινα όργανα κατάλληλα για τον προσδιορισμό αλκοολικών βαθμών (Alc) σε υπό απόσταξη δείγματα.
  • Μέτρηση αλκοολικού βαθμού  - Διαθλασίμετρα αλκοόλης
Οπτικά όργανα απευθείας προσδιορισμού αλκοολικών βαθμών (0-80% Alc) σε υπό απόσταξη δείγματα τα οποία στηρίζονται στην διάθλαση του φωτός.
  • Μέτρηση θερμοκρασίας - Θερμόμετρα αλκοόλης
Υάλινα όργανα με διαφορετικό εύρος θερμοκρασίας και διαφορετική ακρίβεια για την μέτρηση θερμοκρασίας δειγμάτων.
 

Ζητήστε μας πληροφορίες

Στοιχεία επικοινωνίας

Κουβιδάκης Στέφανος Μανόλη Αναγνωστάκη 9 Ηράκλειο Κρήτης, 71304 Τηλ: 2810314034,314145 Fax: 2810310079 info@cretachem.gr