• Έρευνα – Εκπαίδευση
  • Βιομηχανία Γάλατος
  • Ποιοτικός έλεγχος βιομηχανίας
  • Έλεγχος ποιότητας ελαιολάδου – κρασιού – γάλατος
  • Έλεγχος ποιότητας  εδάφους – νερού
  • Έλεγχος ποιότητας τροφίμων

Φιλοσοφία

Φιλοσοφία
Σκοπός μας είναι :

• Η διασύνδεση της Κρήτης  με την τεχνολογική εξέλιξη στον εργαστηριακό εξοπλισμό και στα  εργαστηριακά αναλώσιμα.

• Η στήριξη του ερευνητή με την πλήρη, άμεση και κατά προτεραιότητα κάλυψη των αναγκών του. Όραμά μας είναι να εξασφαλίσουμε με την παρουσία μας  την σταθερότητα, την διασφαλισμένη και πιστοποιημένη ποιότητα  που απαιτείται , ώστε να επιτραπεί στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα να ασκεί το λειτούργημά της.

• Η διασύνδεση του Κρητικού τυροκόμου με τη διεθνή τάση σε θέματα παραγωγής  και γεύσης, η επίλυση των προβλημάτων  του  στην παραγωγική διαδικασία και η μετάδοση της εμπειρίας και τεχνογνωσίας για την παραγωγή νέων γαλακτοκομικών προϊόντων.

• Η μετάδοση της συσσωρευμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας στον Κρητικό Παραγωγό για θέματα  παραγωγής, μεταποίησης, ελέγχου, γεύσης και συσκευασίας , όπως και ο συγχρονισμός του με τη παγκόσμια τεχνολογική εξέλιξη.

Η κουλτούρα μας αποτελείται από ένα μίγμα ειλικρίνειας, διαπροσωπικών σχέσεων, σεβασμού στις ανάγκες του πελάτη και των εργαζομένων μας , καθώς και εχεμύθειας για τα εταιρικά και ερευνητικά μυστικά. Πάντοτε με ενθουσιασμό θα συνδράμουμε ώστε να πραγματοποιηθεί κάθε καινούργια, εταιρική ή όχι, ιδέα (καινοτόμα ερευνητική ιδέα, πρωτοποριακά συστήματα ποιοτικού ελέγχου, καινούργιοι κωδικοί γαλακτοκομικών προϊόντων, πρωτοποριακά συστήματα μετρήσεων στη γεωργία).
 
Φιλοσοφία μας είναι η άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη, η αναζήτηση της ορθότερης  και της πλέον κατάλληλης λύσης στο ζήτημα που τον απασχολεί. Έχοντας συνάψει εμπορικές συμφωνίες με τις πλέον αναγνωρίσιμες  διεθνώς κατασκευάστριες εταιρείες  εξοπλισμού εργαστηρίων, αναλωσίμων και χημικών αντιδραστηρίων εξασφαλίζεται η ποιότητα των διακινούμενων προϊόντων.