• Έρευνα – Εκπαίδευση
 • Βιομηχανία Γάλατος
 • Ποιοτικός έλεγχος βιομηχανίας
 • Έλεγχος ποιότητας ελαιολάδου – κρασιού – γάλατος
 • Έλεγχος ποιότητας εδάφους – νερού
 • Έλεγχος ποιότητας τροφίμων

Αμπέλι - Σταφύλι - Οίνος

Αμπέλι - Σταφύλι - Οίνος

Περιγραφή προϊόντων

 • Μέτρηση αλκοολικού βαθμού - Aλκοολόμετρα
Υάλινα όργανα κατάλληλα για τον προσδιορισμό αλκοολικών βαθμών (Alc) σε υπό απόσταξη δείγματα.
 • Μέτρηση πυκνότητα - Μπομόμετρα
Υάλινα όργανα κατάλληλα για τον προσδιορισμό πυκνότητας δειγμάτων (Baumé).
 • Μέτρηση σακχάρων / πυκνότητας / αλκοολικού βαθμού - Διαθλασίμετρα
Οπτικά όργανα απευθείας προσδιορισμού σακχάρων (0-40% Brix), βαθμών Baume (0-20 Baume)  και εκτίμησης αλκοολικών βαθμών (0-25 Degree Alcohol) τα οποία στηρίζονται στην διάθλαση του φωτός.
 • Μέτρηση Αλκοολικού βαθμού - Διαθλασίμετρα αλκοόλης
Οπτικά όργανα απευθείας προσδιορισμού αλκοολικών βαθμών (0-80% Alc) σε υπό απόσταξη δείγματα τα οποία στηρίζονται στην διάθλαση του φωτός.
 • Μέτρηση θερμοκρασίας - Θερμόμετρα αλκοόλης
Υάλινα όργανα με διαφορετικό εύρος θερμοκρασίας και διαφορετική ακρίβεια για την μέτρηση θερμοκρασίας δειγμάτων.
 • Μέτρηση ειδικού βάρους - Πυκνόμετρα ειδικού βάρους διαφορετικού εύρους
Υάλινα όργανα κατάλληλα για τον προσδιορισμό ειδικού βάρους σε δείγματα.
 

Ζητήστε μας πληροφορίες

Στοιχεία επικοινωνίας

Κουβιδάκης Στέφανος Μανόλη Αναγνωστάκη 9 Ηράκλειο Κρήτης, 71304 Τηλ: 2810314034,314145 Fax: 2810310079 info@cretachem.gr