• Έρευνα – Εκπαίδευση
  • Βιομηχανία Γάλατος
  • Ποιοτικός έλεγχος βιομηχανίας
  • Έλεγχος ποιότητας ελαιολάδου – κρασιού – γάλατος
  • Έλεγχος ποιότητας  εδάφους – νερού
  • Έλεγχος ποιότητας τροφίμων

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Σαν Cretachem, πάντα πιστοί στις αξίες και τα ήθη μας, στηρίζουμε έμπρακτα την εκάστοτε προσπάθεια (ερευνητική ή επιχειρηματική) που θα έχει όφελος στην τοπική κοινωνία. Ο χώρος που δραστηριοποιούμαστε, αυτός της προμήθειας ερευνητικών εργαστηρίων (Ακαδημαϊκά και μη), εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου και κέντρων αναλύσεων, όπως και η συνεχής μας αλληλεπίδραση με τον πρωτογενή (γεωργία, κτηνοτροφία) και δευτερογενή τομέα παραγωγής  (βιομηχανία γάλακτος, μεταποίηση τροφίμων) της Κρήτης , μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών - προμηθευτών - πελατών - λοιπών ομάδων ενδιαφερομένων.

Σε αυτή τη βάση λοιπόν, εκμεταλλευόμενοι αυτό ακριβώς το δίκτυό μας, θεωρούμε καθήκον μας  να φέρουμε σε επαφή ερευνητικά κέντρα με τοπικές επιχειρήσεις, να χορηγήσουμε  ή να συνδιοργανώσουμε δράσεις που θα επιτρέψουν στην τοπική κοινωνία να μορφωθεί ερευνητικά και ουσιαστικά να δρέψει τους καρπούς και τα αποτελέσματα της έρευνας που συντελείται. 

Όραμά μας είναι μία κοινωνία εξωστρεφής, που θα επιχειρεί και θα εξελίσσεται σε αρμονία με την έρευνα, το ερευνητικό περιβάλλον, θα υποκινεί το επιχειρείν αλλά και αντίστροφα.

Σαν Cretachem έχουμε σταθεί αρωγός σε δράσεις (συνέδρια, ημερίδες ή και άλλες προσπάθειες) οργανωμένες από :

• το Πανεπιστήμιο Κρήτης
• το Πολυτεχνείο Κρήτης
• το Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα Κρήτης
• το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
• τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό "Δήμητρα"
• ιδιωτική πρωτοβουλία.